top of page

 

 

כללי:

בחרב לאת, כחלק מהמועצה האיזורית עמק חפר, אנו מצטיינים בהפרדת אשפה ביתית במקור. כלומר, האשפה מופרדת למספר זרמים ע"י התושבים. הפרדה זו מסייעת למיחזור החומרים השונים, התורם להפחתת שימוש במשאבי טבע חדשים.

 

אופן הפרדת האשפה לפי פחים:

1. פח חום: זבל אורגני. מפונה בכל יום ב' .

2. פח כתוםאריזות מתכת, אריזות פלסטיק לא כולל בקבוקים, שקיות ניילון ושקיות חטיפים, אריזות קרטון קטנות כולל של חלב ומיץ, אריזות קלקר קטנות, מתכת. מפונה בכל יום ג'

3. מרכז מיחזור (ליד הכפריה): נייר וקרטון דק, בקבוקי שתיה גדולים, סוללות, קרטונים גדולים, זכוכית לבנה וצבעונית, בגדים ונעליים במצב לביש. יש להקפיד לזרוק רק פסולת יבשה ונקיה.

4. מוצרי חשמל ואלקטרוניקהיש להתקשר למוקד המועצה 107 לפינוי. הפינוי פעם בחודש.

5. פח ירוק: לכל מה שלא מתאים לפחים הנ"ל. מפונה בכל יום ג'

 

מצ"ב הסבר בנוגע לחלוקת האשפה הביתית לפחים השונים (יש ללחוץ על הקישור)

 

גזם ביתי :

מפונה אחת לשבועיים בימי ג' ע"י משאית עם מנוף של קבלן הפינוי. אפשר להוציא גזם לרחוב החל מיום א'. 

יש לאחד ערמות קטנות לערמה אחת גדולה.

אין להוציא גזם חקלאי או כמות העולה על 2 קוב גזם למגרש.

להלן רשימת תאריכי פינוי גזם  למחצית הראשונה של שנת 2018

(יש ללחוץ על הקישור)

 

זבל אורגני (פחים חומים):

פינוי תכוף של הפח החום מסייע רבות בצמצום מפגעי הזבובים והיתושים במושב. ניתן לשים שקית בפח החום.

 

 

להלן המלצות מהמועצה האיזורית בדבר מניעת זבובים ויתושים.

 

פינוי פסולת מוצקה:

פעמיים בשנה מפונה פסולת מוצקה.

מדובר בפסולת גדולה שאינה מתאימה לאף אחת מאפשרויות המיחזור. אין להוציא פסולת בניין.

 

פניה לתושבים - איסור פינוי פסולת גושית למרכז המחזור

 

הסבר המועצה בדבר איסור פינוי פסולת גושית למרכז המחזור 1.2016

 

מנשר הסבר - הפרדה לזרמי מחזור

 לחץ על הקישור

 

דף הסבר לתושבים חדשים - נהלי הפרדת הפסולת (יש ללחוץ הקישור)

 

מה מותר להכניס לפח הכתום?

 לחץ על הקישור

 

הבהרה לתושבים -אכיפה בנוגע לתחולת הפח הכתום

 לחץ על הקישור

 

תגובת המועצה לפרסום בעיתונות בנוגע לתוצאות ההפרדה במקור

לחץ על הקישור

 

הודעה על המשך הצלחת המחזור בעמק חפר

לחץ על הקישור

 

רענון בנושא נהלי המחזור

לחץ על הקישור

 

 

אשפה וגזם

bottom of page