מידע - ועד מקומי

 

:קבלת קהל במשרדי הועד המקומי

יום שלישי 19:00 - 20:00

משרדי הועד נמצא ליד הכפריה ליד הצופרים